Bullying-Stop it!

Bullying-Stop it!

Hế-lô mọi người!Tình hình nhóm định ra mắt bộ yaoi đầu tiên nhưng vì một số lý do(nhây,lười,hỏng hóc,…) mà hôm nay sẽ lại là một video khác(Chắc đổi thành subteam quá!).
Đây là một video không hề liên quan đến LGBT.Đây là một video về một vấn đề học đường- Bắt nạt.Mình xin không spoil trước nội dung của vid.(Vì mình ngu văn ._.)
Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=FYVvE…
Link page:https://www.facebook.com/wwteamm
Link youtube :https://youtu.be/c6M4yfI3YqQ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s