This Is What LGBT Life Is Around the World

This Is What LGBT Life Is Around the World

Vid cho đầu tháng a~~~

Bạn có bao giờ nghĩ hay tưởng tượng đến cuộc sống của những người LGBT ngoài kia? Liệu họ được yêu thương hay bị ruồng rẫy?Hãy cùng tìm hiểu điều đó trong vid sau đây của nhóm!

Ủng hộ nhóm tại:

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ4h4UEnJ3uyZMPzLnjYoqg

Facebook: https://www.facebook.com/wwteamm/

Đây là link gốc của Ted Talks: https://www.youtube.com/watch?v=ivfJJh9y1UI

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s