BLCD_Kamen no Hanayome (Gishin × Renki)

BLCD_Kamen no Hanayome (Gishin × Renki)

Tuần này có thêm rất nhiều bạn ủng hộ team nên tâm trạng cực kỳ tốt!!
Sau đây là BLCD Kamen no Hanayome Gishin Renki do chị Bi bé của team trans và từ giờ chị chỉ làm yuri và shoujo(dafug!!) , vì thế nhóm cầu khẩn bạn nào nghe hiểu được tiếng Nhật thì hãy tham gia team ạ!!!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s